21 Ocak 2019 Aslan Burcunda Ay Tutulması; Hoşça Bak Zâtına
  


21 Ocak 2019 Aslan Burcunda Ay Tutulması; Hoşça Bak Zâtına

“ey dil ey dil niye bu rütbede pür-gamsın sen 
gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen 
secde-fermâ-yi melek zât-ı mükerremsin sen 
bildiğin gibi değil cümleden akvemsin sen 
rûhsun nefha-i cibrîl ile tev’emsin sen 
sırr-ı haksın mesel-i îsî-i meryemsin sen.

hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 
merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen..” Şeyh Galip ks.

21 Ocak 2019 Tarihinde TSİ. 08.12’de Kova/Aslan aksında Aslan Burcu 0’de Tam Ay Tutulması yaşayacağız. Tutulum, dolunay ve tutulum zamanı dâhil 5.12 dk. sürecek. Amerika kıtası, Kuzey Avrupa, Asya’nın bir bölümü ve Batı Afrika’dan net olarak izlenecek. Ülkemizde gözlemlenmeyecek. Kurt Ay’ı, Kanlı Ay, Mavi Ay yok Süper Ay, magazine dökmeye ne gerek, Tam Ay Tutulması işte, nokta. Noktayı çoğaltmaya ne gerek. Ay’ın Dünyamıza uzaklığı yaklaşık 384. 400 km’dir. Tutulum anında Ay ile Dünyamız arasında yaklaşık 364 bin km. olacak, yani Ay dünyamıza oldukça yakın konumda olacak bu da Ay’ın normalden daha büyük görünmesine sebep olacaktır, Kanlı Ay fenomeni ise, Tutulum esnasında Güneşte mevcut bulunan renkler atmosfere yansır, Dünyamız gelen renkleri kırar, tutulum anında Güneş’ten ışık alamayan Ay, atmosferde oluşan Kırmızı ışığı alır ve yansıtır, bu da Ay’ın kırmızı görünmesini sağlar. Korkmamızı gerektirecek özel bir durum yok e mi. Bilimsel olarak açıklaması bu şekilde, bilimsel terminoloji konusunda eksiğim, hatalı değil ama eksik anlatımım olabilir, bilim insanlarının hoşgörüsüne sığınırım, bu şekilde yazıya dökebildim, umarım anlatabilmişimdir.

 

Velhasıl; kanlı ay, süper ay, kurt ay gibi terimler son yıllarda dikkat çekme amaçlı uydurulan, popüler kültür çöplüğünün ürünüdür. Ne imiş;  Ay dünyamıza çok yakın konuma gelecekmiş ve atmosferden uzaya yansıyan kırmızı renk Ay’ın yüzeyine yansıyacak ay kırmızı görünecekmiş. “Çok korkuyorum, yok başıma şu gelecek, bu gelecek, yok dünyada şu olacak bu olacak diye korku üretimine gerek yok e mi. Relaks olun.  İnanan insan dünyada ve hayatında ne olursa olsun tevekkül içinde ve teslimiyet halindedir, şu şehadet âleminde, kendimize şahitlik ede ede güzelce uyanalım e mi.  Zaferlerimizin de hatalarımızın da tadına vara vara, hakkını vere vere dibine kadar, zirvesine kadar emanetimizi yerine ulaştıralım : )

 

“merteben ayn-ı müsemmâdadır esmâ sanma 
merci’in hâlik-i eşyadadır eşyâ sanma 
gördüğün emr-i muhakkakları rûyâ sanma 
başkasın kendini sûretle heyûlâ sanma 
keşi ile sâbit olan ma’niyi da’vâ sanma 
hakkına söylenen evsâfı müdârâ sanma.

hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 
merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.”

 

Tutulumlar, ay düğümlerine yakın noktalarda gerçekleşir, ay düğümleri hangi burç aksında ise, bir turu olan 18 ay boyunca tutulumlar o burçlar ve kendilerinden bir önceki burçlar içinde gerçekleşir. Bu aksın son tutulumu şuan içinde olduğumuz tutulumdur. Bu son Tutulum ile tamamen Oğlak/Yengeç- Yay/İkizler aksında gerçekleşecek tutulumlara yerini bırakmış oldu.

 

Tutulumlar ve Ay Düğümleri, yaşantımızda aktif olan konularla ilgili kapanışları, yüzleşmeleri, son kararları ve son adımları beraberinde getirebilir. Yaşantımızda evlilik, iş hayatı, eğitim hayatı, ikili diğer ilişkiler, yatırımlar, sağlık alanı, ruhsal büyüme-farkındalık, hayata baktığımız pencerede değişimler, bakış açımızda değişimler bunlar ham halde doğan bizlerin birey olma yolculuğunda tecrübe adına geçtiği aşamalardır. Tutulumların nasıl hayatımızda tezahür ettiğini idrak etmek için şöyle bir teknikten bahsedeyim. 18-9-4.5 sene evvelki halimize geri dönmeye çalışalım, nelerle uğraşıyorduk, bakış açımız nasıldı, ne tür hayaller, istekler, dualar bilincimizde idi,

Bu sorular üzerinde tefekkür edip, geçmişe bir yolculuk yapıp, şuanda en dipte dahi olsanız, bir vakitler daha beter dipte olduğunuz günleri göreceksiniz ve yeniden ayağa kalktığınızı, yine bana bir şey olmaz deyip, bir umutla bir heyecanla adım attığınız, yeni bir başlangıç yaptığınız konularda eskisinden daha beter olduğunuzu göreceksiniz. Tutulum dönemlerinde Ay duygularımıza, korkularımıza, kaygılarımıza, etkilenmeye müsait olan yönlerimize, duygusal olarak yenilmişlik içinde hissettiğimiz bir parça mazoşistçe kendimizi yaralayacağımız geçmiş olaylara çalışır. Bu dönem içinde şuanda kendinizi çözmek adına, davranış kalıplarınızın ilk tohumunun hangi olay neticesi atıldığını fark edebiliriz. Psikolojik olarak sancılı bir dönem, birkaç hafta sürecek yoğun bir ay fırtınası sonrası kendi özümüzü daha net görmeye başlayacağızdır.

“inleyip sırrını fâş eyleme ağyâra sakın 
düşme bilmezlik ile varta-i inkâra sakın 
değmesin âhların kâkül-i dildâra sakın 
sonra mansûr gibi çıkman olur dâra sakın
arz-ı acz etmeyesin yâreden ol yâre sakın 
bulduğun cevher-i âlîleri bîçâre sakın.

hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 
merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.”

12 Odası olan evimizde her bir odadan başka bambaşka haller alıyoruz, güneş ve ay hangi odada ise, o dönem içinde o odanın hallerine bürünüyoruz, hem düşünce fabrikamızda hem de dışardan gelen etkilerle o içinde olduğumuz odaya, hale uygun yeni bilgiler, yeni tecrübeler, hüzünler, sevinçler yaşıyoruz. Tutulum öncesi ilk 5 gün ve tutulumdan sonraki ikinci 5 gün toplam 10 gün kadar daha bir uyanık, farkında ve idrakinde olarak, hangi konular üzerinde yoğunlaştınız, hayatınıza hangi karakterde insanlar girmeye başladı ve kimler çıkıyor, hangi kararın arifesindesiniz, nelerden vazgeçmek ve nelere başlamak üzerinde düşünüyorsunuz.  Bu aslan/kova aksındaki son tutulumun 4.5 sene sonra ilk sağlaması, 9 sene sonra ikinci sağlaması ve 18 sene sonrasında (ömür var ise) şuanın sonuçlarını o vakitlere kadar geliştirdiğiniz bilinç düzeyinizle göreceksinizdir. Tutulum esnasında her şeyi hafızasına kaydeden Ay ve düşündüklerinizi vücuda getirmeye görevli olan Güneş iş birliğiyle, bu dönemlerde yukarda değindiğim konularda, ne istediğinize daha dikkatli olmalısınız.

 

Kervan yolda düzülür, çıkacaksanız yola, vermişseniz bir karar kolaylığı da var zorluğu da, isteyen siz vücuda getiren Hakk, her türlü sorumluluğu üstlenmelisiniz değil mi? Kâh elimizle kâh adı imtihan olan gelişimimiz adına gerekli almamız gereken Hakkın yıldızlara yüklediği etkilerin erişimiyle başımıza gelen türlü türlü hallere sahip çıkmalıyız değil mi? Neye, niçin, kime şikâyet edersin ki?

 

“sendedir mahzen-i esrâr-ı mahabbet sende 
sendedir ma’den-i envâr-ı fütuvvet sende 
gizli gizli dahi vardır nice hâlet sende 
ma’rifet sende hüner sende hakikat sende 
nazar etsen yer ü gök dûzah u cennet sende 
arş u kürsî ü melek sendedir elbet sende.

hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 
merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.”

“Ruh; göğün evladıdır.”

İnsan ruh ve beden ile ruhu göklerde, bedeni burada toprak üzerinde bir varlıktır, beyni akleden, kalbi hisseden, kalbin hissedişlerini beyni ile tartıp ölçüp biçip, hayalleyip vücuda getiren, getirmeye çalışan bir varlık. Kalbi ruh ile beyni dünya ile bağlantılı, Ay duygularımıza, hissedişlerimize çalışıyor, herkesin hayatında var irili ufaklı, kin tuttuğu, kızdığı, için için sustuğu, canını yakmak istediği, incitmek istediği, şöyle afilli bir tokatla yerle yeksan etmek istediği, insanız işte hem en özel varlık, âlemin gözbebeği, her türlü sırrı ve kavramı özünde taşıyan, nice cevherle yüklü, kendisinden başka yaratılmış her şeyin (azazil dışında ki ona da acıyorum Aşık O hakka, ne yaptıysa Aşkından yaptı, sevdiğini paylaşmak istemediğinden- bu aralar çok çok acıyor ve anlıyorum onu) secde ettiği bir varlık, ama gel gör ki kendine zulm eden, kendi değerini alçaltan düşüren, rezil, bencil, çirkefleşen, kendi kendini lanetleyen, lanetli biri haline gelebilen de bir varlık.

 

Şu dönem içinde, Koç’un son derecelerinde seyreden Uranüs tutuluma sert etki verirken, Müşteri ile Neptün arasında yine sertlik söz konusu iken, ters enerji çalışın, öfkeyi sevgi ile, düşmanlığı kardeşlikle, acımasızlığı merhamet ile utandırın. Alın elinize bir kâğıt kalem, kimler incitti sizi, siz kimleri, yaptığınız iş mutlu etmiyor ise, nedenlerini, yaşadığınız hayal kırıklığı var ise, nerede gözünüzün körleştiğini, bir kopuş bir ayrılık aşaması içindeyseniz, bu noktaya getiren nedenleri ve kopuş sonrasındaki yeni hayatınızda sizi nelerin bekleme ihtimalleri olduğunu ve dayanma gücünüzü buna benzer ne ise hayatlarınızda ruhunuzu sıkan, canınızı acıtan yazın ve sonrada yırtın atın. Bağışlıyorum deyin kendimi bağışlıyorum, kendime bağışlıyorum, olmuşlar olması gerekenler, olmamışlar da, bunlar dünyada kalacak suretler, gölgelerle boğuşmayacağım, dünya benim sahnemdir, sahnemi eğlenceli bir müzikal yapacağım deyiverin.

 

İnanın bana, şu hayat bu tür negatif duygularla dolup taşacak kadar ne uzun, ne de dünyevi şeyler o denli önemli, yaşayalım, tecrübe sahibi olalım, takılıp kalmayalım, ömür dediğin göz açığa kapamak kadar kısa, bize uzun geliyor sadece, kendimize şahitlik etmek için geldik şu şehadet âlemine, buradan sonraki durağımız berzah âlemi olacak, yani salt bilinç ve ona yüklediğimiz duyguların vücuda gelmesini yaşayacağız. Ne gerek var ki, kine, kırgınlığa, olan oldu ise, olduktan sonrasında ne olmuş olursa olsun, oluversin, hoş görün, affedin, unutuverin, susuverin gitsin: ) kalmasın berzah âleminize, kin, nefret, kırgınlık, öfke şu bu kalmasın. Burada zaten yeterince yanmış canınız bir de o taraflara taşımayın e mi. Bağışlamak özgürlüktür.

 

 

hayfdır şâh iken âlemde gedâ olmayasın 
keder-âlûde-i ümmîd ü ricâ olmayasın 
vâdî-i ye’se düşüp hîç ü hebâ olmayasın
yanılıp reh-rev-i sahrâyı belâ olmayasın 
ademe muttasıl ol tâ ki cüdâ olmayasın 
secdeler eyle ki merdûd-ı hüdâ olmayasın.

hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 
merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen. “

 

Buraya kadar dayanıp geldiniz mi bilmem: ) Gelenler var ise artık yıldız ilmi ile gökyüzü tablosuna bir bakalım, sentez yapalım, korelasyon kuralım, sorunsallarımızı, cüzzi irademiz ile ele alalım, süze süze yazalım, ışığı gözlere yavaş yavaş verelim hadi bism-i Allah başlayak : )

 

Aslan/Kova aksında cereyan eden tutulumlar, bireyselden çok dünya çapında etkiler taşır, nedir, liderler dünyası, yönetim ve halklar, ekonomi, siyasi, jeopolitik konular, uluslararası anlaşma ve anlaşmazlıklar, huzursuz, gergin ve belirsiz ortamlara çalışır.  21 Ağustos 2017 Amerikan Kasırgası Aslan Burcunda Güneş Tutulması etkilerini hatırlayanlar vardır, o günden bu güne devam eden konular için elektrikli bir gündemin içinde olacağız, Aslan değerli madenler özellikle Altın ile ilintilidir, Ekonomi dünyasında Altınla ilgili gelişmeler, ülkelerarası Altının içinde olduğu bir gündem tam tutulum süresi olan 5 ay boyunca gündemde olacak, 5 ayın sonunda altın ya dibe ya da bir anda zirveye çıkacak. Bir şey olacak altınla ilgili ama dip-zirve ben bilmem, sizin gibi ben de takipte olacağım şahitlik edeceğim şu yapay ekonomi dünyasına: )

“Birazda Tutulumun ekonomik parametrelerine değinelim, Aslan,  borsa, spekülasyon, altın ve değerli taşları (elmas madenleri gibi)kapsar, altın ve dolar dengesinde, dünya ekonomisinde fırıldaklara hazır olmalıyız, Merkür ile Neptün malum zıt açıda, geriye doğru giden bir Merkür, buna ilaveten Tutulmalar, büyük büyük aldatanlar, hayali vizyonlar, alıcılarla oynamalar vs. Ekonomik açıdan küresel güçlerin düellosu, ekonomik açıdan Wall Street ile ilgili gelişmeler, AB. İle ilgili yine ayrılışlar, kopuşlar tamamen çökmesi gibi konular, bunun ilanı gibi durumlar evet 2,5 sene içinde hazır olmalıyız. Zaman sana hatırlatacak yine bu satırları. Şu dönem yatırım için, borsa ile oynamak uygun değil, altın gibi, dolar gibi bir değer içeren metalarda oyunlar mevcut, dikkatli olmalı. “ 21 Ağustos 2017 -  tamamlanmasına kaldı 6-7 ay… DOLARI 7’den alıp, 5.30’larda elinde kalanlar…

 

Aslan ile ilgili tutulum ve ay fazlarında ne tür etkiler açığa çıkar evvelki makalelerde, hem dünya çapında hem bireysel bolca yazdım, dileyenler etiketlerini, etki sahalarını o yazılardan bol bol okuyabilir.

 

17 Ağustos 2012 Aslan Burcu Yeni Ay Etkileri- Bir Tatlı Huzur

27 Ocak 2013 Aslan Burcunda Dolunay Etkileri- Ah Bir Ataş Ver

6-7 Ağustos 2013 Aslan Burcu Yeni Ay Etkileri- Kalbe Bir Bakış

4 Şubat 2015 Aslan Burcu Dolunay Etkileri; Kalbin Simyası

14 Ağustos 2015 Aslan Burcu Yeni Ay Etkileri; Çocuk Kalbim

11 Şubat 2017 Aslan Burcunda Ay Tutulması; Put Your Lights On

23 Temmuz 2017 Aslan Burcu Yeni Ay Etkileri: Hayat Bir Okul mu? Oyun mu?

21 Ağustos 2017 Aslan Burcunda Güneş Tutulması: Amerikan Kasırgası

 

Bireysel olarak dönelim şimdi, Aslan insandaki yaşam ateşidir, dışardan bir uyaran olur illa ki harekete geçmek o ateşi harlamak için, fakat ay aslanda tutuluyorken, yaşam ateşimizle ilgili gel-gitli olaylarla karşılaşma potansiyelimiz artar, çok hevesle adım attığımız, başladığımız şeyler var ise, hevesimiz kırılır gibi olur, vazgeçecek gibi oluruz, Çok fazla sorgular, çok fazla takar deyim yerinde ise çocuklaşırız, o ana kadar edindiğimiz yaşam tecrübemiz işe yaramaz, hatırlanmaz olur, unuturuz, bir çocuk gibi ne yapacağını bilmez bir hal içinde kalabiliriz. Böyle haller içine girenler var ise bi bekle hele geçsin bi 10 gün, o vakit bir daha düşünürsün.  

 

“derecen adlandıran katındadır, adlarda sanma. 
yerin eşyanın yaratıcısındadır, eşyada sanma
gördüğün mutlak emirleri rüya sanma
başkasını kendinle kıyasladığında heyûlâ sanma (gözünde büyütme)
bir kimseden gelen engeli mühim bir mesele sanma
hakkında söylenen vasıfları sana yaranmak için söylüyorlar sanma.

hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen. 
bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen.”

 

Velhasıl-ı kelam; Sözün Özü, Çok çok değerli varlıklarız, kâinatın gözbebeğiyiz, âlemde olan her sırra sandık olan biziz, üzerine çamur da sıçrar, iftiraya da uğrarsın, yine senin gibi âlemin gözbebeği olmuş bir insanca, o onun unutuşu ama sen insansın özelsin bunu sen hep hatırla, biriktirme içinde ne kırgınlık, ne kızgınlık, ne öfke. Beklentiler, hırslar, aç gözlülüğümüz, aşırı tamahlarımız, özentilerimiz, kıskançlıklarımız, şöhret olma sevdalarımız, saygı görme hürmet görme egolarımız, atıver tüm bunları bir yana, senin şöhretin ezelden verilmiş zaten sana, sen saygıyı ezelden kazanmışsın zaten, sen ki içindeki mana deniziyle ezelden zenginleştirilmişsin, bu kadar ucuz olma, sultan iken dilencilik yapma. Aslan tabiatı gereği yüksek ego barındırır, onun da aşması gereken engel o’dur, o da o yüksek egosunu sağlıklı egoya dönüştürdüğünde sınavını vermiş, huzura ermiş olur. Hepimizin aşması gereken bir engeli, bir defosu, çirkin, insana yakışmayacak hasletleri yok mu? Var tabii ki, şu yıldızlar, şu güneş şu ay, göbeğimizin bir kesildiği ve kendisinden bir parça bir toz taşıdığımız yıldızlar, bizlerin emrine amade olmuş, onlar bize ayna tutmak için var olmuş, onlar bizlerin şehadet âleminde kendimizi doğrultmamız için birer remz olmuş. Dünya hayatı ya hu nedir ki, işte geldik işte gidiyoruz hikâyesinden gayri, hakikat ruhu beslemekte, ruhu arındırmakta, kendimizi bilmekte tanımakta, tutulurken Ay, dünya hayatı için zorlukta var kolaylıkta, hangi zorluk aşılmadı ki, insan hangi yeniliğe alışmadı ki, gökten ne yağdı da yer kabul etmedi ki… Misafiriz şuracıkta be altı üstü misafir işte, ev sahibine hürmetle, ne geldi ise soframıza bin şükür, afiyetle yiyelim, fazla kurcalamayalım, takılmayalım, büyütmeyelim, şikâyet eden olmayalım, kendimizin zenginliğine odaklanalım, gel hele bi bu tarafa, bilsen nice güzellikler nice sırlar nice zenginlikler var sende. Onları ortaya çıkarmak için çabala ama davula zurnaya vurmaya kalkma, kal değil, hâl olsun, sırla: ) Benlik hevesine kapılıp, yardan uçma…

 

“sendedir sevgi sırlarının mahzeni sende
sendedir yiğitlik nurlarının madeni sende
gizli gizli daha nice haller vardır sende
irfan sende, ustalık sende, doğruluk sende
bir baksan, yer ve gök, cehennem ve cennet sende
yüce ve ilahi makamlar ve melekler sendedir elbet sende.

hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen. 
bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen.”

 

Alıştığınızın dışında oldu farkındayım, benim için astroloji-yıldız ilmi bahane bunu her fırsatta diyorum zaten, kendime yazıyorum, kendimi anlatıyorum, kendimden açığa çıkanları, kendi aynamın gözüyle aktarıyorum. Bu arada, İroniler Kraliçesiyim farkındayım, kabul ediyorum: ) Bu yazı buracıkta bitmeyecekti, lakin yetiştiremedim, ailem daha mühim, kısa tuttum: ) Ahmed, “ aman Elif sanki bir kaygın var da,  seni bilenler tamamlasın gerisini, yarım marım ne yazdınsa kabulümüz yayınla” dedi, Söz dinlerim yayınladım gitti: )

Kusurum oldu ise affınıza, hoşgörünüze, alı da sevdim moru da, kötüyü de sevdim, zalimi de, herkesin suratına tükürdüğünü de sahiplendim, herkesin kaçtığını da aldım bastım bağrıma. Benim bi derdim yok kimse ile sükûnet libası elif, sükûnet: ) Öz’de İNSAN olmaya geldim…

 

Sevgimle Kalın E’mi

Elif Hece Öztürk

20 Ocak’19- Şimdilik Ankara


 astrolojistik@gmail.com 


(2) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: ilirya seven
Gözyaşlarım şahit olsun - Ah bee gugufçem Elif'im ne demek "buraya kadar sabrettiyseniz"sabırla değil hasretle okuyorum her satırı elinde kalem değil gümüş bir hançer var ucu elmas yaralarıma dokunup duran Elif Elif sızlatan o güzel gönlünden akan ne varsa doğru doğru sözlerine can kurban sağol varol ilmine sağlık...

31 Ocak 2019, Perşembe, 09:28Gönderen: Muco
Hoşça kal - Kalemine kuvvet, âyinene berraklık versin Mevlam.
Hoşça kal inşallah...


Duyulmazdı hiç âhım tütmezdi bende ateş
Sırrı gizlerdi mâhım lakin fâş etti güneş
20 Ocak 2019, Pazar, 21:41