25 Mayýs 2017 Ýkizler Burcunda Yeni Ay: Hayata Bir Detoks
  


25 Mayıs 2017 İkizler Burcunda Yeni Ay: Hayata Bir Detoks

 

“Hareket ve manasız girişimler alayımızın maymun olmasına neden oluyor. İnsan sadece mecbur kaldığı kadar enerji harcasa depresyondan obeziteye ne varsa muzdarip olduğu, hepsinden kurtulabilir. Çok konuşuyor, çok içiyor, çok sevişiyor, çok yemek yiyor, çok kitap okuyor, çok tv. seyrediyor, çok küfrediyor ve sonra bunların hepsinden şikâyet ediyoruz. Canı sıkılan bir ladin ağacı gördünüz mü hiç? Göremezsiniz. Çünkü bir ladin ağacı ladin ağaçlığı asgari neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Fotosentezse fotosentez, o kadar! Fazladan tek bir kanat çırpmıyor kuşlar, gerek yoksa ekstra tek bir kulaç bile atmıyor balıklar. Neden? Çünkü hepsi bizden daha akıllı.” Ali Lidar (Ali’m)

 

25 Mayıs 2017 tarihinde, TSİ. 22.44’de İkizler Burcu 4 °’de Güneş ve Ay kavuşumuyla Yeni Ay oluşacaktır. Değişken tabiatta, Hava unsurunda, Hermafrodit formunda, hem dişil hem de eril yönlerimizin açığa çıkacağı, entelektüellik düzeyimizi gözler önüne sereceğimiz, iletişimin, bilgi ve becerinin, akıl değil zeka düzeyimizin, durum kurtarmak adına başvurduğumuz pratik yönlerimizin, kendimize söylediğimiz yalanlar ve diğerlerine söylediğimiz yalanların, hile, entrika gibi bir anda hayatımıza dahil olup bizi bir yerden bir yere bambaşka hale getiren olaylarla olan ilişkimizin, kardeşlerimiz, komşularımız, arkadaşlarımızla olan durumumuzun, sosyal hayatın içinde karışık ya da düzgün olan ilişkilerimizin, ticari hayattaki yeteneklerimizin, uğraşı alanımız olan ticaret konusuna ilişkin bilgi düzeyinde yeterlilik ve yetersizliğimizin, anladığımız, çözdüğümüz, anlayamadığımız, çözemediğimiz hayata dair olmuş konularda, nerede eksik nerede fazla olduğumuz, fazlaca merak ettiğimiz konuların neler olduğu, yüzeysel olduğumuz konular, karmaşık hale karışık hale getirdiğimiz ya da getirilmiş olan konular,  nasıl ortaya çıktı, çözümü için neler yapılması gerektiği, dilimizi nasıl kullandığımız, ağzımızdan çıkmış sözlerin geri dönüşümü ve birilerinin ağzından çıkmış olan sözlerin kulağımıza gelişi, mantık dersindeki notumuz gibi konu ve kavramlarla ilgili yoğun bir gündem içinde olacağızdır, sanırım.

 

İkizler Yeni Ay’ı çift taraflıdır, olumlu ve olumsuz olan her şeyi içinde barındırır, karışık durumlar, karıştırdığımız durumlar, karmakarışık bir hale getirdiğimiz olaylar, mikserlik malzemeler, abartılı söylemler bu dönem dilimizi, zihnimizi, yazışmalarımızı bir süzgeçten geçirmeden, bir fren mekanizmasını zihnimize ve dilimize sabitlemeden bir şey yapmasak iyi olacak sanırım.  Bir anlık heyecanla yerimizden kalkıp, anlamadan dinlemeden ortalığı velveleye vermek konusunda biraz dikkat.

 

Ve en çok küslükler, ceviz kabuğunu doldurmayacak nedenlerden tartışmalar, attığın taşın ürküttüğün kuşa değmeyeceği işler bu ikizler Yeni Ay’ında olur genelde. İkizler yeni ay dönemleri mayıs sonu haziran sonu arasındaki bir güne denk gelir.

 

Ve o meşhur ikizler yanardönerliği, kararsızlığı, ikizler tabiatı huzursuzdur, gerçekten ne istediğinden bir türlü emin olamaz istediği şey olsa dahi aslında bu değil eksik bir şey var, ben bunu istemedim ki diyebilir yanar dönerlik, o yoğun kararsızlıklar bir bakıma ne istediğinden emin olmadığındandır. Yeni Ay evresinde kararsızlıklar, iç huzursuzluğu, bi öyle bi böyle, emin olamamak, me istediğini bir türlü karar verememek sanırım yoğunca 2-3 gün sallayacak ama ondan sonra sağlıklı bir zihne kavuşmayı başarmış, gereksizleri ayıklamış isek, tertemiz bir zihinle ne istediğimizden emin olarak hayatın o hiç durmayan nehrinde akmaya devam edebiliriz.

 

Þimdi gelelim şu becerikliliğe, yetenekli olmaya, her konuda bir fikir sahibi olmaya, her konuda, her alanda az ya da çok, uzmanı ya da çırağı olup el atmış olunan işlere.

 

“Dilediğine hikmet verir, hikmet verilene ise pek çok hayır verilmiş demektir. Ve bunu ancak üstün akıllılar anlar. “Bakara/269

 

Akıl ve zekâ konusuna eski yazılarımda sıkça yer vermiştim, zekanın farklı aklın farklı olduğuna dair destan yazmıştım. Beceri zeka ile, yetenek akıl ile, Beceriler akıl ile birleşmiyor ise, yapılan iş-kurulan ilişki, hayattaki duruş alanında sıkıntılar oluşur, yalan söylemek bir beceri işidir, aldatmak bir beceri işidir, değersiz olanı değerli gibi gösterip pr yapmak beceri işidir, işe yaramayan bir şeyi çok faydalıymış gibi lanse etmek beceri işidir, kendini pazarlamak, pazara açmak, piyasa yapmak beceri işidir, ama yetenek bunlardan bağımsızdır, yetenek doğuştandır, akıl ile harmanlanır, kişinin kendisi için de çevresi içinde faydalı olana dönüşmesidir, Hakkın lütfudur yetenek. Þimdi Yeni Ay evresinde beceriksizlikle suçlandığınız konulara bir bakın, kolayca bir şeyden vazgeçiyorsanız, susmayı tercih ediyorsanız, hırs yapmıyor, yarışmıyor, su gibi akıp gitmeye çalışıyorsanız siz mi beceriksizsiniz? Değilsiniz? Yeteneklerinizi kara dönüştürmekten kaçınıyorsanız, herkesin taptıkları ayağınızın altında ve siz ezip geçiyorsanız siz mi beceriksizsiniz? Kelimeler insanın zihninde vücut bulan varlıklardır, en çok hangi yönde eleştiriliyor, hangi yönde sizi vurmaya çalışıyorlar, hangi sözlerle beyninizi, düşüncelerinizi, duygu dünyanızı etkiliyor ve bu etkileşimle ayağınızı elinizi bağlıyor, moralinizi bozuyorlar? Hangi sözü duyduğunuz vakit kırılıyorsunuz? Yeni ay evresinde bunların listesini yapabilirsiniz ve tek tek kendinizi ifade edecek, bu kelimelerle başa çıkacak, beyninizi, düşünce sisteminizi yenileyecek, bu kelimelere karşı, panzehir geliştirecek, bakın hiç takmıyorum bile diyecek kıvama gelebilirsiniz.

 

Yapılan iş, kurulan ilişki, içine dahil olduğunuz aile, çevre, yapmayı planladığınız işler, kurmayı düşündüğünüz iletişimler, konuşmayı düşündüğünüz konular… İkizler Yeni Ay evresinde bu konularda ne kadar hazırız ne kadar değiliz, nasıl bir yol izlemeliyiz, gerçekten istiyor muyuz? Kararlı mıyız? Son kararımız mı? Yeterlilik ne durumda, yetersiz kalınan, engel olan, tıkayanlar neler, bunları çözebiliriz sanırım. İkizler zekası oldukça pratiktir, anında çözüm bulabilir her şeye, Yeni Ay evresinde hepimizin zekâsı faaliyete geçmişken elbette zararlı yöndeki zeka değil, kendimiz ve çevremiz içinde faydalı olacak olan konular için şu dönemde mantığı öne çıkartabilir bir dahaki hayatımızın karışacağı döneme kadar biraz şifalanbiliriz, sanırım.

 

Bir dahaki dedim dikkat ederseniz, bizler ta ilk yaratılışta bela diyerek baştan kabul etmişiz, sıkıntısız, belasız, imtihansız insan olamayacağımızı? Bir bizler kabul etmişiz dünya hayatındaki imtihanı, herkesin çapına göre, insan kalması için gerekenine göre mutlaka ama mutlaka sıkıntılar var ve olacaktır da İmtihan nimettir, nimetten anladığınız sadece yeme-içme değil, nasıl zekadan, akıl-hikmet makamına terfi edebiliriz? İnsan başıboş kalsa, imtihansız olsa aklın eriyor mu zaten huzursuz ettiğimiz bozduğumuz dünya yaşamında düzen olsun hoş kalmadı ya! Her insan Tanrılığını ilan ederdi ki hoş tanrıcık hastalığına yakalanmış, kendini tanrıcık zanneden nice insan var! Dünyanın ilk sakinleri olan hani günümüzde geçtiği adı ile şu mitolojik varlıklar, hani şu astronomi ve astrolojinin kaynağı olan o isimler değil miydi? O isimlerin düzen oluşturması adına yaratılıp dünya hayatına gönderilip, buralarda rahat durmayıp, kan döküp, bozgunculuk çıkarıp, her türlü marazı yer yüzüne yayıp, kendilerini tanrı ilan edip, kendilerine verilen üstün vasıfları, yetenekleri, doğru kullanmayıp yeryüzünden silinmemişler miydi?  Ki onlara göklerin kapısı dahi açıktı? Sadece Dünya değil, Arş’ta olan pek çok gezegeni, yıldızı kendilerine mesken yapmışlardı.

 

“Onlardan önce yasamış olan nice nesilleri böyle zulumleri sebebiyle helak edişimiz , kendilerini hala yola getirmedi mi? Halbuki onların meskenlerinde dolaşıyorlar. Þüphe yok ki bunda, doğru akıl sahipleri için nice ibretler vardır.” (Taha-128)

 

(Araf-Bakara-Enam-Taha suresinde yukarıda azıcık değindiğim paragrafta anlattığım konu üzerine pek çok tefekkürlük, ufkunuzu açacak ayetler mevcut.)

 

Olumlu yönlerine değinelim şimdi, ikizler ticaret hayatı, satış-pazarlama, yeni ürünler, işinizle ilgili yenilik içeren girişimleri kapsar, şu dönem içinde bu alanlarda, düşüncemizde olan eyleme dökülemeyen konuları faaliyete geçirebiliriz, dürtüsel olarak ve bahane olarak pek çok olay, kişi, dürten birileri karşımıza çıkabilir, bizi harekete geçirebilir. Bu alanlarda Hazır Utarit/Merkür Boğa’da istikrarlı, sağlam, düzenli, sebatkar ve akıllı uslu dururken atılımlar yapmak, sağlıklı düşünce sistemini beslediğinden olumludur diyebiliriz sanırım.

 

Yine uzun yıllardır görüşmediğimiz, gençlik evremizde hayatımıza dahil olmuş, günlük yaşamın içinde görüştüğümüz, eğlenceli, sıkıcı olmayan günler geçirdiğimiz, orta yaşa geldiğimizde o günlerin özlemini duyduğumuz bir geriye dönüş yapmak istediğimiz için, ilk gençlik evremizde (17-25 arası diyelim) hayatımızda izler bırakan arkadaş-tanıdık vs. yeniden iletişime geçebiliriz, belki bir yerde karşılaşabiliriz, belki aklımıza düşer, bulmak isteyebiliriz, yeniden bağlantılar kurabilir, şu yaşa geldiğimizde o günlerdeki biz ile şimdiki biz arasındaki farka ayna görünümü yaşayabiliriz. Ya öyle işte nereden nereye! Bir minderlik yeriniz olsun her tanıştığınız kişinin kalbinde, gün gelir hayat yeniden karşılaştırır, birbirinize işiniz düşebilir, olur ya özlem duyarsınız, o minderlik yeri temiz bırakın, yüzünüz olsun!

 

Gökyüzündeki tabloda 15-20 gün öncesine ait keskin enerjiler hala devam etmekte, İkizler Merih ile Yay Zuhal arasında karşıt bir açı mevcut. 3.ev ve 9.ev sahibi Yay/İkizler aksı, seyahatleri, eğitim hayatını, eylemleri, yeni ufukları, bilgiyi, uzak ve yakın tanıdıklarımızı içine alır, bu karşıt açı evresinde eyleme geçtiğimiz konularda uğradığımız bir hayal kırıklığı mevcut ise, nerede yanlışımız var anlayabiliriz, Mars eylem, Zuhal/Satürn mantık, dikkatli olmak, ağır ama sağlam olan yapıları istikrar ile sürdürmek ise karşıt açı ve Yeni Ay etkisiyle ince nüansları fark edebiliriz.

 

Bireysel olarak ikizler Yeni Ay’ı bu konularda her burç mensubunu etkileyecektir. Etki sahasını anlamak adına Yeni Ay’ın gerçekleştiği derece olan 4’ hangi yaşam sahnenize yerleşmiş ise orada hareketlenmeler yaşanabilir, O yaşam alanınıza bağlı olan, o yaşam alanınızda birikim olmuş, başka yaşam alanlarınızı etki altına almış ise kaynak yeni Ay’ın gerçekleştiği ev, sorun yumağı etkilenmiş olan diğer ev ve çözüm ise en olumlu açıya geçmiş olan evde saklıdır. Sağlamasını yapmak adına, Yeni Ay 7.ev İkizler 4’, sorun yumağı 10.ev Başak 3’ Satürn, çözüm ise 5.ev Kova 7’Venüs/Zühre. Gayet pratik bir sağlama oldu:) “Doğa karmaşık değildir, onu bu hale getiren insandır” demiş idi Sepheral, doğru demiş:)

 

Velhasıl-ı Kelam: Sözün Özü, hayatlarımızı karmaşık hale getirmek de huzurun merkezi yapmak da elimizdedir, her ne kadar sosyal varlıklar olsak da bir toplum içinde vücud bulsak da bazı mecburiyetlerden bu ortamlarda bulunsak da bu ortamlar, mecburiyetler nedeniyle bazen hayatımızın tadı kaçacak olsa da bunları yaşayıp, tecrübe edip, ders alıp, her yaşanmışlıkla karmaşık hale gelmiş bi düğümü çözüp, yeniden aynı yerden kördüğüm etmeyelim. Konuşmalarımıza, düşüncelerimize, beynimize aldığımız kelimelere dikkat edelim. Becerilerimizi ilkel güdüler yerine kendimize ve çevremize faydalı olacak hale getirelim, yeteneklerimizi çöp etmeyelim, yeteneklerimizi hırs haline de döndürmeyelim, Allah’ın verdiğidir yetenek bir lütuf elbet almasını da ve o yetenekle kişiyi rezil etmesini de bilir aman dikkat edelim. Tevazu illa ki tevazu. Þımarmayalım!

 

Bazı durumlarda hemen harekete geçmek gerekir, bazı durumlarda biraz beklemek, iyice ölçüp biçmek, tartmak gerekir, hazır Satürn Yay’da Mars ikizler ’de, Satürn fren ise, Mars gaz, nerede hemen eylem, nerede beklemek, bi ölçüp biçmek gerekiyor, bu dersi bizlere sunuyorlar ise, biraz algılarımızı açıp bunların ne olduğunu idrak edelim. Hatırla şimdi hemen harekete geçip yaptığın işleri, bekleyip ölçüp biçip ondan sonra adım attığın şeyleri, hangisinde karıştın hangisinde istediğin gibi oldu, bunların sağlamasını yapıp yeniden düşünce+eylem ikilisini inşa edelim. Eski kalıpsal davranışlarımızı değiştirme gayretine girelim. Kader demeyelim her şeye, o konu hala muallakta zira, düşüncenle şekillendi hayat, düşünceni iyileştirirsen hayatın da iyileşir elbet.

 

Çok gezmek, sürekli hareket halinde olmak, iletişimsiz duramamak, herkesle tanışmak istemek, görüşmek istemek,  sürekli bir koşturmaca içinde olmak öyle çok yoruyor insanı ve öyle çok karışıyor ki her şey, yavaş yavaş hasta etmeye başlıyor, tükeniyorsunuz bir zaman sonra, taş yerinde ağırdır, zaman zaman insan detoksu, sosyal hayat detoksu, iletişim detoksu yapın, İkizler Yeni Ay evresinde bu konular üzerine biraz düşünün, yaşam tarzınıza olumlu olanları ekleyin, bir parça nefes alın, sonra yine  olduğunuz yerden ayağa kalkarsınız, ama sürekli öyle bir hayatın içinde olursanız emin olun bir gün öyle bir düşersiniz ki bir daha kolay kolay kalkamazsınız, kendi elinizle kendinize ettiğiniz kötülükle kalırsınız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bol bol dinlenin bu ara. Ramazan Ayına giriyoruz, inananlar için Oruç ayı, bu sene İkizler Yeni Ayı ile başlamışken, Oruçta nefsin, midenin detoksu olduğuna göre hadi şimdi bu güzel tevafukla, arının, yenilenin, az ve öz olan kaliteli bir yaşama geçiş yapın.: ) ben Oruç tutamıyorum sağlık nedeniyle, hepinizin oruç sevabının yarısına ortağım: ) ki zaten hayatım her açıdan nefsi ve mide olarak oruçlu geçti, kendimi buradan kurtarayım: )

 

Kriptolocik antenim Beyhan Hanım, umre’den döndü, şifalandı geldi, Mekke’de celali, Medine’de cemali yaşadı, İmkânınız var ise sizler de gidin, umre sevabınıza da ortağım: ) Valla bak ortağım banane, sevap bonusu topluom ben: ) tamam burada keselim artık, akademik dilden elifçe diline dönüşmeye başladı kelamlar, ay çizgimden kaycem şimdi, Öyle çok şey anlattım ki, işine geleni al, işine gelmeyenden kaç, anlamadığını geç! Hadi Hayırlı Ramazanlar, Hayırlı Yeni Aylar, bir kahve yapalım keyifli okumalar :)

 

“Ben bunca deliliğin arasında
Bunca yalan söylemenin ve aldatmanın arasında
Bunca özlemenin ve ağlamanın ve alçalmanın
Bunca yanlışlığın ve yanılgının arasında
Esasında o kadar da aptal değilim
Günün her anında beni düşünmediğini bilirim
Ama ben gözümü her açtığımda
canımı yakmak için fırsat kollayan güne
Ve her yumduğumda gözlerimi
gelecek günün getireceği sıkıntılara
Seni düşünüp uyanıp
Seni düşünüp uyumayı
İbadet kabul ederim.” Ali Lidar ( Dük:)

 

Sevgimle Kalın E’mi

Elif Hece Öztürk

25 Mayıs 2017- Havuzbaşından bildirdim

 astrolojistik@gmail.com(8) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: Burçtaþ
Sana hayranım! - Yorumlarına hayranım burçtaşım! İyi ki varsın!
26 Mayıs 2017, Cuma, 13:59Gönderen: Kalbi Huzur
En kalbi teşekkürlerimle.. - Cananım benim:)
Üşenmeyip dolu dolu,uzun uzun yardıma koşturduğun ilmine ve ilmini buralara dokuduğun güzel parmaklarına sağlık...Sen benim ahretime ayarlı kardeşlerimdensin.Sadece Ramazan orucumu değil, tüm amellerimi azık niyetine bölüşürüm senle,oralarda Rabbi Rahim'imizin gölgesinde güle güle yiyek:)
25 Mayıs 2017, Perşembe, 20:42Gönderen: Elif Hece ÖZTÜRK
5 martlım Gündaşım Nalan Hanıma:) - ablacığım biliyorum ortağınım:) Rabbim razı olsun, bu ay daha çok sevap kazanın ki, benim de bonusum artsın:) Hayırlı Ramazanlar :)
25 Mayıs 2017, Perşembe, 20:38Gönderen: Elif Hece ÖZTÜRK
ahiretliğim... - ne dağlar aştık, nice salak yerine konulduk, nice şeyi bildik de bilmezden geldik, belki kaybettik, belki eizldik, belki bolca kandırıldık, ama biliriz ki iman ettik, keser döner sap döner gün gelir hesap döner. can yakan canının yanacağı günü beklesin ki adildir rahman, kimin kime ettiği zulm, kimin kimin hayatını düzenini değiştirip, kim kime karşı kul hakkına girmiş ve kim saadetle yola çıkıp sonrasında hüsrana gark etmiş ise, yanına kalmamıştır, birileri yükselirken birileri alçalır, yükseleceğin günlerin muştusuyla sabr ile e mi. bizi hiç yanıltmayan Rabbimiz var şükr. çektiklerin senden değil bunu da bil. ama çekeceklerin çekecekleri kendilerinden olacaktır. konuyu dağıttım sanırım affıma. sabr ile az kaldı, 2018 senesinde 3 önemli gezegen 3 ü de imtihan gezegeni terk ediyor. sen sıranı savıyorsun, şimdi onlar düşünsün:)ecrin'imi öpüyorum, seni de, gözlerin nemlenmesin hiç, inadına yaşa, inadına dik ve mağrur. hayırlı Ramazanlar.
25 Mayıs 2017, Perşembe, 20:36Gönderen: AHÝRETLÝÐÝN
Yeniay - Canım elifim,evet eski yazılarından bilirim akıl rahmani,zeka şeytani çalışırmış,doğru, becerebilen olmayanı varmış gibi gösterir kendini kaf Dağı'nda,bulunmaz Hint kumaşı gösterir kafası şeytani çalışan Zeki insan,bizim gibi saflarda yeter der bize bu,olsun be gülüm bizim Allahımız bize yeter..evet dolunay 7. Evimde, 10. Evim sorun yumağı belirsiz,4. Evim stres yüklü,bu yazı nasıl geçircem hiç bilmiyorum,iş 6 aylık,Allahım yardım etsin....coook öptüm ablam benim,emegine saglık...
25 Mayıs 2017, Perşembe, 20:32Gönderen: Elif Hece ÖZTÜRK
Survivorcı geldi Hanım:) - Selam Kalbi Huzur:) adını yazamıyorum, yazsam iyi olacaktı ama boşver anonim takılak kafa rahat etsin:)

Canım benim, 7.ev alanı nedir, evlilik, ilişkiler, ortaklık, toplumla kurulan sosyal hayat, cemiyet hayatı vb. Sorun burada demek, nerede yumak haline gelmiş, 10.evde, nedir 10.ev, iş hayatın, mesleğin, aile büyüklerin, toplumun senden bekledikleri, uymak zorunda kaldığın kurallar, yasalar, örf-adet gelenek derken aşırı haps olduğun artık gelenekten de çıkmış bizzat hüküm altına alındığın konular, dünyevi rızkın, kurduğun son düzen ve olmasını da arzu ettiğin düzen, sistem, demek ki, evlilik ve aile büyükleri arasında, demek ki evlilik ve geçim kaynağı arasında sıkıntı yumak olmuş, çözüm neresi 5.ev, 5.ev nedir? hareket, eylem, yönetim, hobiler, uğraşlar, dinlendirici aktiviteler, moralimizi kazanmamızı sağlayacak olan her insanın kendine göredir bu dinleniş, ya bir dağ başı tatili, ya toprakla çiçekle uğraşmak, veyahut bir yeteneğin var nedir kokulu sabunlar yapıyorsun, keçeden dekoratif işler yapıyorsun, hem hobini o geçim kaynağında olan sıkıntı adına hem de o moral bozukluğunu gidermek adına değerlendirebilirsin gibi. hem bak verdiğim örnekte ne var 5.ev Venüs var, venüs'in etkisine giren alanlarda kendini geliştirebilirsin. evlerin tabii ki pek çok manası var ben özetçe söyledim 5.ev yine çocuk sahibi isek çocuklarımızı da gösterir. çocukların dünyasına ait yapılacak işleri de gösterir. yine bir evlilik alanında 5.ev yani çözüm alanındaki çocuğun varlığı da pek çok soruna çözüm olabilir. bu korelasyonu sen dilersen içini daha da doldurup genişletebilirsin. Hayırlı Ramazanlar oruc sevabına ortağım unutma e mi:) sevgimle
25 Mayıs 2017, Perşembe, 20:14Gönderen: Kalbi Huzur
çözüm - ...yeni Ay’ın gerçekleştiği ev, sorun yumağı etkilenmiş olan diğer ev ve çözüm ise en olumlu açıya geçmiş olan evde saklıdır. Sağlamasını yapmak adına, Yeni Ay 7.ev İkizler 4’, sorun yumağı 10.ev Başak 3’ Satürn, çözüm ise 5.ev Kova 7’Venüs/Zühre...
yine bu örnekten çıkınca çözüm kısmı nasıl yorumlanır?mesela 10 ev üstlerinle problemlisin, iletişim sorunu yaşadın ,5. eve dair nasıl bir çözüm?
25 Mayıs 2017, Perşembe, 20:05Gönderen: Nalan
Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. - hayatlarımızı karmaşık hale getirmek de huzurun merkezi yapmak da elimizdedir, her ne kadar sosyal varlıklar olsak da bir toplum içinde vücud bulsak da bazı mecburiyetlerden bu ortamlarda bulunsak da bu ortamlar, mecburiyetler nedeniyle bazen hayatımızın tadı kaçacak olsa da bunları yaşayıp, tecrübe edip, ders alıp, her yaşanmışlıkla karmaşık hale gelmiş bi düğümü çözüp, yeniden aynı yerden kördüğüm etmeyelim. Konuşmalarımıza, düşüncelerimize, beynimize aldığımız kelimelere dikkat edelim. Ellerine emeğine yüreğine saglikkk.Darisi başımıza olsun insallah Umre ziyareti.Dip not sevaplarimi gonullu paylasiyorum seninle.Sevgimle 💕💕💕🌹🌹🌹🌷🌷🌷🌹🌹🌹
25 Mayıs 2017, Perşembe, 19:31