13-14 Kasým Akrep Burcu Güneþ Tutulmasý- Mihr-û mâh
  


13-14 Kasım Akrep Burcu Güneş Tutulması- Mihr-û mâh

bir köprü gibidir sırtında hayat taşır
saltanat sürerken içinde acı taşır
hayat o köprüden binbir kılıkta geçer
yollara hem sevgi hem de acıyı döker
insanoğlu yaşamaktan elbet zevk almak ister
düşüncelerden sıyrılıp biraz mest olmak ister
şarkılarla, türkülerle içindekini döker
kuralları değişse de bu oyun böyle
böyle sürer gider oyuncular değişir
bir köprü gibidir insanoğlu dünyada
sırtında kaderi gözlerinde umutla...

14 Kasım 2012 tarihinde TSİ 00.12’ de Akrep Burcunun 21 ° 57 derecesinde Güneş Tutulması yaşayacağız. Tutulumlar tarih boyunca insanlığın ilgisini çekmiştir. Bunda tutulum zamanlarında öncesi ve sonrasında takip eden günlerde, yaşanan doğal ve insan yaşamına ilişkin getirdiği enerjilerin gözlemlenmesi, bu doğa olayının bu âlemde cereyan eden her doğa olayı gibi tesadüf olmadığına şahitlik etmeleride etkindir.

Herşeyden evvel, her güneş tutulmasında trajik ya da önemli, olumlu büyük bir gelişme olacak diye bir kesinlik yoktur. Olan her olayın da, Yaratıcıdan bağımsız yıldızların etkisiyle olduğunu düşünmekte şirktir, cehalettir. Bu yıldızlar ve gezegenler, Bu ay ve güneş, kendi başına bu enerjileri de yeryüzüne indiriyor değil, Tapınma aracı hiç değil. Hak Teâlâ’nın ayetlerinden ve sonsuz ilminden bir parça olan Yıldız ilmiyle, doğanın ve insanın dinamik kaderi üzerinde murad edilmiş olanlar, çeşitli vesilelerle oluşuyor, yine kulun iradesi ve aklı seçimleriyle kaderi olup ortaya çıkıyor ki o seçim dahi sürpriz değil Hakk’a. Statik kaderdir, teologların yıllarca araştırıp hala bir sonuca ulaşamadığı…

İslam teolojisinde, Güneş tutulmasıyla ilgili, Hz. Muhammed (s.a.v)’ in Mısırlı Mariye’den olan oğlu İbrahim’in öldüğü gün 27 Ocak 632 yılında saat 8.30 da Güneş tutulması yaşanmış ve toplum, İbrahim’in ölümünü Güneş Tutulmasına bağlamış. Hz. Muhammed (s.a.v) bunu üzerine; "Güneş ve ay Allah’ın âyetlerinden iki âyettir ki, bunlar hiçbir kimsenin ne hayatı ne de vefâtı için tutulmazlar. Bunları, tutulmuş gördüğünüzde hemen mescidlere sığınınız. Küsuf (tutulma) açılıncaya kadar Allâh'a duâ ediniz ve namaz kılınız. “buyurmuşlar.

Burada zaten kaygan bir zeminde olan, Yıldızlara tapınma geleneğinin izleri hala canlı olan bir topluluk adına Peygamberimizin, bu insanların imanının zedelenmemesi, yeniden tapınmaya dönmemeleri adına gayet yerinde, akilane verdiği bir cevap diyebiliriz zira Güneş' e, Ay’a tapınabilirlerdi, bu ölüm üzerine yeniden, Aya, Güneşe secde edebilirlerdi. Diğer yandan ise, yıldızların, Güneş’in, Ay' ın Allah'ın ayetleri olduğunu, Allah'ın işaretleri olduğunu, bu tür tutulumların şerre odaklı olduğuna istinaden, duaya, tesbihe, ibadete ve küsuf Namazına davet etmesini görüyoruz. Teologlar daha iyisini bilir, aman aman fazla girmeyelim şimdilik. (Elif Nuri Öztürk Hoca-fendi- hoşgörüsüne sığınırım) Eccük büyüyüm, ömür var ise bozarız ezberleri, bir mum, iki mum, olur 14 mum : )

11 Ağustos 1999 senesinde ülkemizden gözlemlenen Milenyum öncesi son, Aslan Burcunda Güneş Tutulması akabinde, 17 Ağustos 1999’da yine istatistiklere geçen doğal felaketi tetikleyen bir tutulum yaşadık.

2000’lerde yaşadığımız Güneş tutulumları yine doğa olayları adına tetikleyici görevlerini fazlasıyla ifa ettiler. Sabit Burçlar dediğimiz-AKREP-BOÐA, ASLAN-KOVA burçlarında olan güneş tutulumları daha çok doğa olaylarını ve sabitleşmiş sistemleri, tetiklerken, Öncü Burçlar olan, OÐLAK-YENGEÇ-KOÇ-TERAZİ burçlarında olan güneş tutulumları, doğal olayların yanı sıra, toplum yaşamı, ülkeler, insanlar, ekonomi, savaş, kargaşa, bozgunculuk, alt üst olan sistemler, düzenler gibi dünyevi insanın birebir özel ve sosyal yaşamına ilişkin, tetiklemelerde bulundular. (22 Temmuz 2009 Yengeç Burcu Tam Güneş Tutulması- 4 Ocak 2011 Oğlak Burcu Güneş Tutulması)

Ha! Bunlar istatistiktir. Daha da açar, M.Ö. dahi gider, (gök günlüğü tablom sağlam şükür :))Lidyalılar ve Medler’in savaşına kadar uzanır örnekler veririm, daha da uzatırım da, bir kitap serisi olur be, işte meraklısına bir yol bir yöntem hazır bilgi : ) emeklemeden, yürüyemezsin, yürümeden uçamazsın, ayağına bırak batsın diken, dizlerin kanasın bırak, kimse olmasın yanında, yapayalnız ol bırak, ilminde samimi isen , bu ilim de senin Rahman’a olan Aşk’ın ise, elbet sen de uçarsın, Kaf dağına ulaşırsın  : ) bu aralar emeklemekten dizlerim kanıyorda, bir türlü yürüyüp geleneksel Ankara Kış sezonu açılışına gidemedim: ) kendime dedim yani kimse alınmaya …!

GÜNEÞ TUTULMASI TEKNİK BİLGİ:  Yer, Ay ile birlikte Güneş çevresinde yörüngesel hareketlerini yaparken Güneş'e dönük yüzleri aydınlık, öbür yüzleri karanlıktır ve karanlık tarafta uzayda birer gölge konisi oluştururlar. Ay' ın gölge konisinin  yer üzerine düşmesi ile Güneş Tutulması  olayı meydana gelir. Güneş tutulmaları Ay, Güneş ve Yer'in uzayda birbirlerine göre konumlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birinin gölge konisinin diğeri üzerine düşmesi için bu üç cismin yaklaşık aynı doğrultuya gelmiş olmaları gerekir. Bu da ancak Ay'ın yeniay ve dolunay evrelerinde mümkün olur. Eğer Ay'ın yörünge düzlemi, tam olarak Yer'in yörünge düzlemi ile çakışık olsaydı; her yeniay evresinde Güneş tutulması meydana gelirdi. Fakat her iki yörünge düzlemi arasında 5° lik bir açı vardır ve tutulmalar ancak özel bazı koşulların sağlanması sonucu meydana gelir. Bu özel koşullar bugün çok iyi bilinmektedir ve gelecekte olacak Güneş tutulmaları önceden çok duyarlı bir şekilde hesap edilebilmektedir.Tam tutulma, gölgeli tutulma, parçalı tutulma  olmak üzere, üç tür Güneş tutulması vardır.

Ay'ın gölge konisinin tepesi Ay'dan yaklaşık 375000 km uzakta bulunur. Ay'ın Yer yüzeyine uzaklığı 350000 km ile 400000 km arasında değişir. Ay, Yer'e en yakın olduğu zaman gölge konisinin tepesi Yer'in içinde kalır. Koninin Yer Küre ile arakesiti, bozulmuş bir elips şeklindedir. Genişliği en fazla 270 km olabilir. Bu, gölge konisi ile Yer kürenin arakesit çapıdır. Bu gölgenin,yer üzerindeki ilerleme hızı 30 km/dak. dır. Buna göre, Yer üzerinde belli bir yerde tutulma süresi en fazla 270:30=9 dakika olur. Halkalı tutulma ise en fazla 10 dakika sürer. Yer üzerinde tam gölge konisinin içinde kalan yerlerdeki gözlemciler için Ay diski, Güneşi tam olarak örter ve bir tam Güneş tutulması olur. Yarı gölge konisi içinde kalan bölgelerde, parçalı Güneş tutulması izlenir. Ay, Yer'den çok uzak olduğu zaman tutulma konumu gerçekleşirse, koninin ancak uzantısı Yer'e ulaşabilir. Bu uzantı koni içinde kalan yerlerden, Güneş'in kenarı halka şeklinde görülür. Buna, halkalı Güneş, tutulması denir. Kimi zaman halkalı başlayan bir tutulma daha sonra gölge konisinin tepesinin Yer'e değmesi ile tam Güneş tutulmasına ve onun ötesinde tekrar halkalı Güneş tutulmasına dönüşür. Bir tam Güneş tutulması anında , hava birden soğur ve gökte yıldızlar görünmeye başlar, gök koyu mavi bir renk alır. Tam tutulma anında Güneş'in kenarına denk gelmiş bir Güneş patlaması gelişiyorsa bu patlamayı da izleme şansı olur.

 

Evet, bu teolojik, tarihsel, genel kültür,  astronomi, teknik bilgi, istatistik ve belgesi sabit bilgilerin akabinde, asıl konumuza dönelim değil mi? 

Güneş tutulumları, aynı zamanda Yeni Ay enerjisi taşır demiştik,  oldukça güçlü, sonlanmalar ve başlangıçları temsil eder, itici bir kuvvet vardır, güneş tutulması enerjisiyle, artık ayaklar, beyinleri zapt eyler, ayaklar baş olur, düşüncede olanlar fiiliyata geçmek adına baskı yapmaya başlar. Tutulumların oluştuğu süre yıl bazında değerlendirilir, en son 22 Temmuz 2009 tutulumunun 6 sene 4 ayı kapsaması gibi,  Bu tutulum için,  altı aylık zaman dilimini kapsıyor diyorlar,  evet 6 aylık tutulumla beraber düşüncede oluşan tohumların, yavaş yavaş gelişmesi, büyümesi ve sonra ne ise büyüttüğünüz meyvesini iyi kötü göreceğiniz bir zaman dilimidir lakin tamamlanma süresi ise, 3saat 10 dakika ile önümüzdeki 3 senenin ana konularının neler olacağı hakkında başlangıç ve sonlanmaları göstermekte. Tam tutulma etki alanı ise 2 dakika olduğundan, şu önümüzdeki 2 ay oldukça önemlidir. Bir hata tüm hayata mal olabilir, bir doğru karar da, atılan güzel tohum da bir ömrü kurtarabilir, güzelleştirebilir. Neyi sonlandırmalı? Neye başlamalı? Bunun seçimi bize kalmış? İyi de bize, kötü de bize. Biz yine hepimzi için hayırlı olanı seçmeye çalışalım.

Bu tutulum Saros 133 serisinin tutulumu, Saros serilerinin özelliği, sabit burçlar üzerinde asırlık istatistiklerle, büyük oldukça etkin yer hareketlerini başlatabilir,  doğal afetler, deprem gibi, ülkeler arasında sert ve soğuk gerilimli hava bir anda alevlenir önemli bir savaş başlayabilir, ekonomik olarak bir anda resmileşmiş çöküş olabilir, Oldukça büyük doğal bir felaket, bir anda ansızın bir liderin vefatı gibi düşüş gibi. Saros 133 serisinde olacak bir güneş tutulması, tutulum öncesi 3 ay öncesinden etkilemeye başlıyor ve doğal afetleri tutulum tarihinden 3 ay sonrasına kadar tamamlamış oluyor. Fay hatlarının kırılması için itici bir güç enerji oluşuyor. Zaten yaşadığımız an dilimi de her an herşeye hazırlıklı olduğumuz bir zaman dilimi değil mi? Diğer taraftan Saros 133 bireysel olarak, etki sahasında olan 20-22 derecelerde kişisel yıldızları olan ve üçgen, sekstil açılara sahip olanlar için ise, hak edilmiş sevinç anlamına geliyor. Bedelini özediğiniz, sevincinizi ipotek ettiğiniz ve artık size ait olan ödüllendirilme anlamına geliyor. Haritalarınıza bakın takipte olun. Astrolojiyle bir giden dünya ve insan yaşamından bir kesit sadece bunlar. Yine de Hüküm Allah’ındır.

Saros 133 Serisinin önceki tutulum etkileri;

12 Ekim 1958 Saros 133 Güneş Tutulumu – 9 Temmuz 1958 Alaska Depremi-Tsunami

23 Ekim 1976 Saros 133 Güneş Tutulumu – 28 Temmuz 1976 Çin Depremi

3 Kasım 1994 Saros 133 Güneş Tutulumu – 4 Ekim 1994 Rusya Depremi

13 Kasım 2012 Saros 133 Güneş Tutulumu – 30 Ekim 2012 Amerika Sandy- 11 Kasım 2012 Mynmar Depremi

?  !

                                                                         

Bunlar istatistiklerdir, bir şey olacak olsun diye değildir, açıkçası hiçte hoşuma gitmiyor bu konulara girmek ve yazıya dökmek Astroloji ilmi burcuna göre parfüm, tatil şu bu hiç değildir, falcılık, medyumluk hele hiç değildir, cinler minler şunlar bunlarla zerre alakası yoktur, gayet bilimsel ve matematiksel verilerle bir geçmişi bir istatistiği olup böyle ilerlemektedir, Siyasi bir danışmanın dahi öngörüsü vardır değil mi? Geçmişe bakar bir şöyle, ilişkilere bakar, siyasette oluşmuş olan diplomatik geçmiş ilişkileri ve andaki genel havayı değerlendirir sonra, şu şuraya girer, bu buradan çıkar der değil mi? Siyaset bir bilim ise, öngörüsü stratejisi var ise, bizim yaptığımız da bu işte! Ne falcılık ne de saçmalık… Bu yüzden aslında bu kadar teknik terimlere girmem, eğilmemin nedeni bu. Savunacakta değilim bu alanı, zira benim desturum tedbir ve teslimiyettir, Allah'ın lütfu, benim kendimi ruhumu düzeltmem, ruhumdaki lekeleri temizlemem yazılmış olanı dahi yeniden kaleme aldırabilir. Allah' ın buna, şüphesiz gücü yeter amenna.

 

BİREYSEL TUTULUM ETKİLERİ:

Akrep Burcu enerjisi, artık ezberlediniz, krizleri, dönüşümleri, doğum ve ölümü, cinselliği, üreme fonksiyonlarını, gizlilik içeren işleri, suç ve cezayı, korkularımızı, derinleri, takıntılarımızı, şüphelerimizi, somut gerçeğin dahi ötesini, analitik bir zekâyı, güçlü sezgileri, manyetizma etkisini, yalın çıplak olanı görmeyi, samimiyeti ve tutkuyu sembolize eder. Üç sembolde olan ve çok yeni kaleme aldığım, akrep-yılan-kartal enerjisinde bahsettiğim, yılanın kabuk değiştirmesi ve Kartal olma yolunda yapacağı tercihi anlattığım dönemlerin başlangıcı bu tutulum ile başlamış durumda. Yılan zehirlidir ama yılanın zehiri tıpta şifa olarakta kullanılmakta ve hatta yağı…

Karanlık ve aydınlık iki enerjinin çarpışmasını çok yoğun hissediyoruz, bunu salt dünya hayatına dâhil olmuş, siyasi, teknolojik, dini olaylarla değil, bireysel olarakta birbirinden bağımsız olmadığından, içimizde de, bir karanlık bir aydınlık yönümüzle savaşlar vermekteyiz. Çoğalan bilgi deryasında, bilinçlerimize işlenmiş kavramların zehir saçan kirliliğinde, inanmak mı, inkâr mı? Tutunmak mı? Koyuvermek m? Korkmak mı? Savaşmak mı? Akıl ve Gönül çatışması, iyi ve kötü yanlarımızın çatışması çok ama çok fazla sesini yükseltmiş durumda. Buna bir tür mecazi anlamıyla Sırat Köprüsü diyorum. Aklın incceik kıvrımlarında, sürüne sürüne yaptığımız ve yapacağımız seçimlerin sancısıyla iki arada bir derede korkuyla karışık karşıya geçmeye çalışıyoruz. Ya Düşersem? Ya Düşersek?

İnsan inancını yitirmiş durumda, insan o kadar çok şeye sahip oldu ki, sahip olduklarını kaybetme korkusunda. İnsan Kendini Tanrılaştırmışlardan korkar durumda! Ve ne çok Tanrılar peydah oldu böyle değil mi? (Allah ve Tanrı ayrı şeylerdir)

“Mutlaka, imanınızdaki sadakati ölçmek için sizi, korku, açlık, kıtlık ile; sahip olduğunuz malları telef ederek, can kaybına, sakatlığa maruz bırakarak, mahsulünüzü âfete uğratarak imtihan ederiz. Sabrederek mücadeleye devam edenlere, dünyada yardım, zafer ve devlet, âhirette cennet müjdesini ver. “Bakara /155

İnsan için, ve inananlar için dünya zaten, geçici bir mesken, bir konaklama, bir sınav alanı değil miydi? İşte bu tutulumun ayet olarak hatırlattığı da bu değil mi? Korkularımız, sahip olduklarımızı kaybetmekten, başlangıç yapmaktan alıkoyan, bizleri engelleyen, imanımızdaki zayıflık değil mi? Oysa Allah’a kul olan, dünyadaki insandan niye korksun, niye kul olsun? Yere her düştüğümüzde yine kalkabiliriz, kim kimi ayıplayabilir, kim kime ceza vermeye muktedir ki… Maalesef inancın özgürlüğünden uzaklaştıkça, kendimizin yarattığı put ve Tanrı insanlardan korkmamamızla, bizzat kendimizi tutsak edişimizin resmidir.

Akrep Burcunda, sabit işarette, Su formunda, bu tutkulu, ya hep ya hiç-ci, dönüştüren, dönüşüme zorlayan, egoyu besleyen, şöyle bir şahlandıran,  didik didik beyinleri oyan, Bu Akrep etkili Güneş tutulumu acaba nasıl bir etki taşımakta, hangi görevleri üstlenmişte geliyor olabilir, Tedbir aklın-imanın gereği, salıvermek yok öyle bakalım, gelen ne? Biz ne yapmalıyız-mış_?

 

Buraya kadar dilim döndüğünce izah etmeye çalıştığım, Akrep ve Korku teması idi. Þimdi artık bana kızıyorsunuz biliyorum bazen şikâyet ediyorsunuz, bazen tatlı tatlı dile getiriyorsunuz, elif bazı kelimeleri anlamıyoruz Türkçe konuş diyorsunuz, anca bu kadar sadeleştirebiliyorum, ben ne yapayım, elimde değil valla billa değil, yaş 30 ama dil 70-80 lik ben ne yapayım, bu kelimeler normal hayatımda kullanmadığım kelimeler olsa namümkün çıkması kalemden. Alışkanlık işte ben de anlamıyorum neden düz yazamıyorum diye: )Dil haznemi daraltmak lazım, estetik bir operasyon mu geçirsem ne? Akrep Burcu estetik ameliyatları da yönetir. Cerrahlar, ameliyatlar Akrep alanına aittir. Bak bir not daha: )

 

Evet, şimdi başlayalım, Hazır mıyız? Gayet Türkçe inşallah, sade ve öz, bireysel etkilerine, Hadi Bismillahirrahmanirrahiym…(Estağfirullah tövbe el aziym diyeyim de sağlama alayım kendimi, hani bu, burçlar, fallar ya güya: )

KOÇ BURCU 6.EV; güneş haritasına göre bu etkiyi 6.ev konularıyla karşılayacaklar, Uranüs enerjisinin de Koçları etkisi altına aldığını atlamadan, 6.ev konuları olan, sağlık, günlük hayatın mücadelesi, gereksinimler, hizmet yaptığınız alanlar, iş-çalışma hayatınıza dâhil olan her türden konular, ruhsal olarak kişiliğinize etkin eden sağlık durumu, mental zihnin uyarılması, bu zihin içinde işlek halde duran, ümitler, korkular. Yükselen ve Güneş Koçlar ile 6.ev alanında Bu tutulumu yaşayanlar için, ciddi anlamda, iş hayatı, sağlık konuları, kişisel büyümede yeni yeni açılan ruhsal kapılardan gelen şifalandırma. Yani bir öğrenim süreci, hayata baktıkları pencerenin değişimi. Yenilenme enerjisi.

BOÐA BURCU 7.EV; Güneş haritana göre bu etkiyi 7.ev konularından almaktasın, evlilik, ilişkiler, toplum, düzen oluşturmak, yenilikler, sosyal hayatın, ortaklık içeren konular. Boğa Burcu insanlarının çoğu 1998 sonrasında 2011’e kadar en çok evlilik ve düzen kurma adına denendiler, yetişkin pek çok boğa istatistiktir, hava grubundan olan ikizler-terazi-kova burcu olanlarla birbirine imtihan oldular, evlendiler ve çoğunluk şuanda boşandı, kiminin hala davası sürmekte, boğalar bir türkü sabit enerjisi ve köklü oturmuş sağlam düzene kavuşamadılar. Evli olan, sorunları olan, yeni bir düzen kuramamış olan, boşanmış olup yeniden evlenmek isteyenler, ortak işi olanlar, ortaklık düşünenler, hukuksal konuları olanlar için bu güneş tutulması enerjisi bir sonlanma ve yeni başlangıç konularını düşüncelerine ve daha sonra vesilelerle eylemlerine getirebilir. Aynı şekilde, yükselen boğalar ve 7.evind tutulumu yaşayanlar için de geçerlidir.

İKİZLER BURCU 8.EV: Güneş Haritasına göre, İkizler Burcu bu tutulumu 8.ev alanıyla cinsellik, doğum ve ölüm, ortak kazançlar, eşe bağlı gelirler, banka-kredi konuları, alacak-borçlanmalar-finans durumu vs. tutkular, korkular, derin sorgulamalar, psikolojik baskıları tabular kavramlar, yasaklar, şüphe, aşırı sahiplenme, kıskançlık gibi, bir bir dönüşmeleri adına imtihanları ve alacakları dersle olarak karşılarına çıkabilir. Özellikle 6 aylık düşünün bunu. Her ne is seçimleriniz, atıkları temizledikten sonra kalanlar her ne ise, şu zaman diliminde iyi tohumlar ekmeye gayret edin emi. Düşün ki, kabuğunu değiştiriyorsun, baktın gördün denedin, aslında işe yaramaz olan seni tutuklamaktan başka bir halta yaramayan ne çok atık birikmiş o 8.evin karanlık dehlizinde, bir bir atıyorsun ki, yeni kabuğunda yamalar olmasın. Senin sonlanmaların ve başlangıçların daha çok bu alanlarda olabilir. Elbette doğum haritanda akrep burcu 22 derece hangi alanda ise o evin konuları da bir ilavedir. Milyarlarca insan var milyonlarca ikizler var, genel itibada, göreceğin dersler, imtihanların buralardan gelebilir. Korkularının yersiz olduğunu, Korkularının bilincin karanlığı olduğunu, aydınlığın ise bu korkuların seni sabote etmesine izin vermediğin sürece, odana ışık vereceğini bilerek şifalanmalısın.

YENGEÇ BURCU 9.EV: Güneş haritana göre bu etkiyi, 9.ev konularından almaktasın, eğitim-öğrenim, dünya görüşün, geliştirdiğin yaşam felsefen, maneviyatın, dini inancın, hayata baktığın penceren, uzaklar, yabancı ülke ve kültürler… Bu alanlardaki çalışmalar vs. Tabularında kırılmalar olabilir, çok zorlandığın seni tutsak eden düşünce kalıplarından kurtulabilirsin, dönüşüm başlamıştır, Oğlak Pluto etkisinin seni ezen, korkutan, sindiren, dönüşmek adına pasifize olmuş bir halde, hayatının sahibi değil kölesi haline getirdiği zincirleri bir bir kırarken kendini görebilirsin. Maneviyatında eksiklikler karşına çıkabilir,  yeni bir öğrenim ve sıkı bir disiplin ile bu alana yönelebilir hayatının başlangıcını yapabilirisn. Yaşına ve günlük şuan ki hayatına göre, eğitim-öğrenim alanında isen sonlanma ve başlangıç, daha da yetişkin isen, yine öğreneceğin yeni bilgiler, iş alanında isen, uzak ülkelerle kurulan kontaklar ve yine uzak yerlerle bağlantısı olan işlerinde yeni bir başlangıç ve sonlanmalar alanından hayatında 6-12 ay arası aktif olabilirsin. Olumlu görünümler altında olduklarından bu tutulumun artı özelliklerini en fazla Yengeç burcu olanlar görecek diyebiliriz sanırım. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. 2008 sonrasından şuana kadar çok zorlandınız, neler neler öldü, bitti, gitti, vazgeçildi, tutunmaya çalışıldı, boş verildi, isyan noktasına getirdi, inziva vari durumlar yaşandı, ama bak görüyorsun değil mi? Zorluğa olan direncin, bu zorluğun senin için aslında hazırlık olduğunu fark etmen seni nasıl da güzelleştirmeye başladı şimdi. Yükselen Yengeçler için de geçerli.

ASLAN BURCU 10.EV: Güneş haritasına göre bu tutulum enerjisini Aslan Burcu insanları, meslek, kariyer, çalışma hayatı, toplumda kendine bir yer edinme çabası, tanınmak, tanınır olmak, dünyevi rızık olarak somut eline geçenler, ebeveynleri, kendisi ebeveyn ise, eş ve çocuklarla ilgili konular alanında karşılayacaktır. Aslan burcu insanları zor zamanlardan geçtiler, Aslan tabiatı, canlı, enerjik, sürekli pırıl pırıl yaşam enerjisi saçan bir etkiye sahiptir,  kendine güvenir,  benliğini ortaya gayet açık bir şekilde, dolambaçlı yollara başvurmadan koyar. Lakin son seneler yıpratmıştı. Aslan bir kedi olmuştu. Bu tutulumun zorlayan kare enerjisi sayesinde, o kaybettikleri benlik duygusuna yeniden kavuşacaklar, güneşlerini alıp önlerine, bireyselliklerini ilan edecekler yeniden ve yaşam amaçları her ne ise sıkı bir çalışma içine girecekler ki, bunu unutmayalım tüm insanlar adına geçerli, bizler kabuğumuzu atıyoruz haliyle zor bir süreç, attığımız vakit iyileşmede süratle başlayacaktır. Yeni bir başlangıç teması aslanlar adına, daha çok, iş hayatı, kariyerleri, toplumdaki yerleri, evlilikle oluşan yuvada eşe ait sorunlar adına daha cesurane olup, iyileştirme adına vereceği çabaları sonuçsuz kalmayacaktır. Egosal alanda bu geçmişin felek çemberinden geçmemiş aslanlar ise bu süreci fazlasıyla burunları sürte sürte idrak edecek, affedilmek adına müthiş bir çaba sergileyeceklerdir. Toplum nezdinde kaybettikleri onuru ve güveni kazanmak da onlara imtihan kapısı olabilecektir.

BAÞAK BURCU 11.EV: Güneş Haritasına göre bu etkiyi 11.ev alanıyla alan Başaklar, gelecek, idealler, istekler dualar, sosyal ait olduğu çevre, geniş kitlesel iletişim,  gruplar, vakıflar, liderlik ettikleri alanlar, geleceğe yaydıkları hedef ve yatırımlar alanıyla yaşayacaklar, Neptün ve şiron’un Balık burcunda hayal kırıklığı etkisini vereceğini unutmadan ve ayakları yere sağlam bastığı sürece de tam tersi istikamette hayallerine bir bir kavuşacakları ve bunun adına somut kararlar alacakları enerjileri getiriyor. Yani şu aslında, gelen kötü dahi olsa, senin tepkindir, kararlarındır onu şekillendirecek olan.

TERAZİ BURCU 12.EV: Güneş Haritasına göre bu etkiyi, 12.ev konularında deneyimleyecek olan Teraziler, gizlenmiş, üzeri örtülü, korktukları sırlı konularla yüzleşme yaşamaya başlayabilirler. Bilinçaltlarında büyük bir deprem olabilir, uyanma öncesi bir kriz eşliğinde sosyal hayattan soyutlanmak kendilerine dönmek, karanlıklarına korkusuzca inebilirler. Bir tür hesaplaşma, vicdani muhasebe olabilir. Sonlamak mı başlamak mı? Başlayacaksam neye, sonlandıracaksam neyi? Kararsızlığı ve melankolik yapısı ağır olan Teraziler bu dönem için ruh sağlığına psikolojilerine özel önem vermek zorunda kalabilirler. Kayıp korkusu çok yoğun yaşanacaktır, zamanın döngüsünde bunun da bir gerek olduğunu kabullenecekleri bu süreci daha rahat atlatmalarını sağlayabilir. Kaybetmekten korktuğu şey için kayıpta sorumlu olan kendisi değil ise rahat olsun, bir yüktü işte bak azad ettin. Eğer bu kaybetmekten korktuğu şeylere kendisi zemin hazırlayıp şimdi sızlanıyor ise de, adil olma yönünü bu defa diğeri için daha net gösterip yüzleşmeli ve yolunu açmalıdır. Tabii ki, haritalarına göre hangi ev alanında ise o konuyla 12.ev bilinciyle deneyim sahibi olacaklardır. 7.evlerinde mi olmakta ya da 8.evlerinde mi? bu tutulum, 12.ev bilincinin yukarıda temsil ettiği konuları, evliliklerinde, ortak kazanç ve ortak işlerinde, bankalar krediler, sigorta nafaka, eşe ait gelirler eşle ilgili durumlarla yaşayacaklardır. Bu bir örnektir. Sizlerde haritanızdan sentezleyiniz emi.

AKREP BURCU 1.EV: Güneş haritasına göre 1.ev alanıyla tutulumu deneyimleyecek olan Akrepler, dönüşeceklerdir, büyük bir dönüşüm kapılarındadır, bitirecekler ve başlayacaklar. Gereksizler atılacaktır hayatlarından. Krizlerin ardından, doğacak güneşi göreceklerdir. Sancılı olacaktır dönüşmeleri, dayanıklılığı test edilecek, ait oldukları çevreyi baştan sona değiştirecek, yaşam misyonuna ilişkin daha cesurane olacakları bir dilime gireceklerdir. Korkularından kendini en fazla azad edecek olanlardan biri de akrep burcu yükselen akrepler olacaktır. Eksi yönde ise, gelişmemiş hala akreplisğnde direnen, kartal sembolizminden bihaber, takıntlı, takınçlı,  kindar, sürekli memnuniyetsiz olan, hased eden, kıskanan, herşeyi ve herkesi kendininmiş gibi aşırı sahiplenen nefes aldırmayan akrepler ise işleri zor haliyle. Didik didik etmekte bir yere kadar, karanlığın içinde uzun süre pusu kurmak beklemekte bir yere kadar, belki tertemiz orası apaydınlık bizzat kendin karartmışsın, kendin gelecek lütuflara engel olmuşsundur.  Çevre olayı akrepler için 1.ev alanında etkinleşmiş olduğundan, akrepler biraz çevresine baksın bu dönem. Bir temizlik yapsınlar.

YAY BURCU 2.EV: Güneş haritasına göre bu tutulum enerjisini 2.ev alanında karşılayacak olan Yaylar, maddesel konular, özgüven, kendine ait değerler, kendisini o yapan özellikler, yargıları, sahip oldukları meta ve mana ile bir yüzleşme bir tür sonlanma ve başlangıç yapacaklar. Yüzeysel kaldıkları konularda derinleşme çabasına girecekler, yatırımlar, finans alanıyla ilgili konular çok fazla gündemlerinde olacak. Haritalarına göre, sahip olduklarından, veda edecekleri konular ortaya çıkacaktır. Merkür Retro’sunun izleri ve Neptün –Þiron’un kare zorlayan açısıyla, Yay’lar adına hem hayallerini yeniden gözden geçirmeleri gereken bir dönem, hem de, vazgeçtikleri şeylerin onları şifalandıracağı bir dönemdeler. Kafaları allak bullak, motive olmada zorlanıyorlar, çok fazla belleklerinde bilgi depoladıklarından bir savaş alanı beyinlerinin içi, herşeye atlayan, herşeyi bilmeye çalışan, bildiklerini süzgeçten geçirmeden ortaya lap diye sunan âlemin habercisi olan, bilgi yayımlayıcısı olan Yay’lar bundan sonrasında hakikat denizinde koç Uranüs’ün üçgen enerjisiyle, hikmet burçlarından bilgiyi alacak ve gereksiz bilgilerin kendilerini ve âlemi zehirlediğini idrak edecek, hem yaşamlarında hem de diğerlerinin hayatında önemli olacak bilgilere ulaşacaklardır.

 

OÐLAK BURCU 3.EV: Güneş haritasına göre 3.ev alanıyla tutulumu deneyimleyecek olan Oğlaklar, düşünce bazında etkilenecek en çok. Oğlak muhafazakâr, hırslı, kazanmaya programlı, işkolik, düzen hastası, baskı kurmayı seven bir burçtur. Maddeye en sıkı bağlı olan oğlaklardır. Bu yüzden yetişkinlik evrelerinde madde çok olsa da mana yönünde kıt kalmaları nedeniyle en çok bocalayan, en çok kuru soğuk sıkıcı hayatı yaşayan oğlaklardır. Þimdi bu tutulum ile düşüncelerini temizlemek adına, manaya derinliğe dalmak adına onlar için bir şans olabilir. Yakınları ile kurmakta zorlandığı sevgiye dayalı bağlar ile yüzleşme yaşayabilir, eskimiş kendisine zarar veren farkında olmadığı inadında ısrarla durduğu soğukluğunu eritecek dramatik olaylarla karşılaşabilirler.

KOVA BURCU 4.EV: Güne haritasına göre bu etkiyi 4.ev alanında, aile, yuva, hayatın sonuna dair düşünceler, yatırımlar, ev emlak toprakla ilgili konular, yaşadığı her gece başını yastığa koyduğu ev ile ilgili olan işler, ebeveynleri, kendisi ebeveyn ise, eşi, çocuklarıyla ilgili dönüşümlere hazır olmalı Kovalar. Bu tutulum biraz zorlayacaktır sabit etkili, 90 lık sert etki alan Kovaları. Bireysel haritalarında hangi evlerine düşüyor ise tutulum, yukarıdaki konularla sentez yapsınlar. Dönüşümler, bitiş ve başlangıçlarının mihenk taşını da görebilirler.

BALIK BURCU 5.EV: Güneş haritasına göre bu tutulumu 5.evinde yaşayacak olan balıklar için, ikili ilişkiler, aşk, gönül dünyası, çocuklar, üreticilik gerektiren faaliyetler, yeni yepyeni yaşamına dâhil olacak onları dinlendirecek konular, riskler ve şans faktörüyle iç içe geçmiş bir deneyimi karşılıyorlar. Yaşam enerjimizi yükselten ve düşüren konular 5.ev alanına ittir, hani gönle bahar düşer âşık olursun yaşam enerjin yükselir, hani gönle hazan uğrar sararır yapraklar düşer tek tek dalından ayrılıklar yaşasın gönül yurdu viran olur, yaşam enerjin düşer. Bu örnek üzerinden yaşam enerjisine ait olarak Balıklar için olumlu bir dönem diyebiliriz. Tabii ki genel bu, bireysel haritanıza bakın, 20-22 derecelerde kişisel gezegenleriniz var mı? Hangi evlerde, açılarına göre yaşam enerjinizi neler düşürür neler yükselmesine vesile olur anlayacaksınızdır.

Evet, Sevgili Astrolojistik Okurları, çok yoğun bir baskı ve istek üzerine bu defa modaya uyduk, burçlar ve ev bazında özet olarak hangi konulardan tutulum enerjisini yaşama olasılığımız yüksek izah etmeye çalıştım. Yükselen burcunuzu da okumayı ihmal etmeyin.  Akrep Burcu 20-22 dereceler hangi evinize düşüyor ise o ev konularını da okuyun, yine bireysel doğduğunuz andaki haritanızda, Kova, Aslan, Boğa burçlarının 20-22 derecelerinde kişisel gezegenleriniz (Güneş-Ay, Merkür, Venüs-Mars-Jüpiter-Satürn) var ise bu tutulum sizler adına hangi evlerinizde ise, önce sonlandırılmaları gösterebilir açı yaptığı gezgenin özelliğine göre, Balık- Yengeç-Oğlak burçlarının 20-22 derecelerinde kişisel gezegenlere sahip olanlar ise tutulumun daha çok başlangıçlarını yaşayacaksınızdır ve artı özelliklerini yaşamınızda hissedeceksinizdir, Þımarmayın emi: ) Hazmedin yoksa tepetaklak güm diye ineriz alimallah.) ezmeyin, ezdirmeyin de, fazla tevazu iyi değildir, kötüye bırakmayın meydanı tatlı tatlı kaşıyın emi : ) Sevmeyeni neyleyim de, sevenim sevdiğimdir demiş Neşet Usta…

Elif NOTU: Gökten zembille inmeyecek lütuflar veya da gökten yağmur gibi doğrudan inmeyecek huzursuzluklar, vesilelerle harekete geçecek dinamik kaderiniz, bundan sonrasında hayatınıza girecek yeni insanlar yeni olaylar unutmayın ki 3 senelik bir planda sizin yaşamınızla çok yakından ilgili olacaktır. Gerek düşünsel gerekse bizzat somut şekilde hayatınızda olacaklardır. 3 sene sonra gidecek değil ya da 3 sene içinde şimdi girip şimdi çıkacak ya da şimdi girip hiç çıkmayacakta değil, bunun bir ayrımına varalım evvela. Sadece şu zamandan sonrasında yaşamınızla ilgili dönüşümler, bitiş ve başlangıçlar yine insanın eliyle olacak. İnsan insana vesile değil mi? Bundan sonraki tutulumlarda rahat etmek istiyorsanız, hayatınıza gelenler kimler, hayatınızla ilgili dönüşümlere değişimlere sebep olanlar kimler, kimin kıymetini biliyor kimi es geçiyorsunuz, bir gözden geçirin olur mu? İnsan sosyal bir varlık sonuçta her gün pek çok yeni insanla tanışmak kaynaşmak mümkün, e biraz dikkat edelim emi? Sonra niye suçlayalım ki kaderi, biz hele alalım tedbiri veya da iyi gelmiş ise bu vesileler bilelim be, bilelim kadirlerini kıymetlerini, sonra inan bana çok geç oluyor hayatına şifa vermiş olanı kaybedince, ikinci kez o şans seni bulmayabiliyor…

                                                  Sevgimle Kalın emi

Elif Hece Öztürk – İzmir

11 Kasım 2012

astrolojistik@gmail.com

*Doğan Canku- İnsanoğlu

EK NOT: Normalde dolunay enerjilerinde kutuplaşma olduğu için, dolunay derecelerinin düştüğü ev alanları etki sahasındadır. Örnek 17 derece güneş başak, 17 derece balık ay, 2.ev ve 8.ev alanını kapsıyordur, 6.ev ve 12.ev alanına ait konular, 8.ev ve 2.ev konularıyla birleşir yorum getirilir. Örnek, kişi maddesel (2.ev ve 8.ev) konularda uğraşacaktır, hem kişisel kazancı hem de ortak gelirleri var ise bu konulara ait konular gündeme gelecektir. İş hayatı (6.ev)ve bilinçaltı korkuları (12.ev) işlerin sarpa sarmasına ya da çözülmesine yardımcı olacaktır. Bu dolunay enerjisinin çıkış kapısı 6.ev ve 12.ev alanıdır. Dolunay enerjilerinde genel yorum yaparken, 1.ev 7.ev aksı, 2.ev 8.ev aksı diye yorumlarız makalelerde burç bazına değinmeyiz, yeni ay enerjilerinde ise, güneş ve ay aynı burçta birleştiğinden dolayı, yükselen burcumuza göre, bu derece hangi evimize düşmüş ise o alanda etkin bir sonlanma ve bitişleri bekleyebiliriz, burada ise KOÇ burcu, Boğa Burcu diye sırayla yorum getiririz. Yorumda temel olarak yeni ayın zodyak sıralamasına göre hangi evde ise örneğin akrepteki yeni ay balığın yükselen balığın ve güneş balığın 9.evi olur normalde buna göre yorumlarız. Fakat GÜNEÞ TUTULMASI alelade bir gökyüzü olayı değildir, evet güneş tutulması da yeni ay enerjisi taşır ama her yeni ay da güneş tutulması cereyan etmez. GÜNEÞ TUTULMASI aynen nasıl ki hayatımızla ilgili olaylarda 1.evi yükselen burcumuzu referans alıyor isek, aynen GÜNEÞ TUTULMASIDA, 1.ev gibi YÜKSELEN BURÇ gibi hayatımıza etki eder. Bu önemli bir ayrıntıdır. YÜZEYSEL yorumlar, klasik alışılmış yorumlar değildir astroloji. Derinliği vardır, her bir olayın farklı bir tekniği vardır, saros serisi örneğin neden her dolunay yeni ayda değil de güneş tutulmasında etkin oluyor? Niye dolunayın saros serisi önemli olmuyor. Zira saros serisi sadece tutulumlarla harekete geçiyor. Bu tekniği ülkemizde ilk uygulayan biri olarak, yabancısı olduğunuz bu konuda açıklama getirdim.


(5) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: Ýlirya Seven
TUTULDUM BEE:)) - Ahh Elif ahhh üç kuruşluk aklımla zor anlıyorum bunları, ama anlamasam da anlıyorum:( hani gözlerini bağlı düşün önüne şekerpare(en sevdiğim tatlı olduğu için) koymuşlar sena yediyorlar ve göremesen de anlıyorsun hangi tatlı olduğunu:))hopp şekerpare:))işte bu şekerpare tadında yorumlar benim için trafik işaretleri hükmünde olacak, bundan sonra senin peşinde yürürken.Elif ben okumadan önce kendi haritamı baştan bir okudum yazdıklarını daha doğru anlamak için.ehh Allah'ın kovası,yükselen balık,ayda akrep olunca evlere şenlik diyesim var.Çat diye çatlamak üzereyim, neresinden tutup ta düzeleyim gibi...anladın sen:))ben okurken yoruldum sen yazarken ne oldu bilmiyorum, ama Allah senden razı olsun.
18 Nisan 2013, Perşembe, 07:15Gönderen: Gölge
Mihr-û mâh - Güzeldi, sürükleyip götürdü. Bir de okuması bu kadar sürdüyse yazması ne kadar sürmüştür diye geçti aklımdan şimdi bir an :)
12 Kasım 2012, Pazartesi, 18:24Gönderen: Ayra
safi muhabbet - Allahımız tatlıdır, tatlıları sever:)
12 Kasım 2012, Pazartesi, 17:16Gönderen: seylan yüce
sabreden kazanıyor.. - cnım benım ne kadar cabalamıssın bızlere birseyler ögretmek anlatmak için..Ben şunu anladım.mücadele eden sabreden dogru yolunu bulan bu gunes tutulması sonucunda degısecek..kazanacak..artık meyvesını yıyecek inşallah..6 ay ıstetıstık tutacagım..bugunden sonra bakalım..Rabbim iyi kötü güzel cırkın neler bahşedecek...bizlerın secımlerıne göre.)hep bızımle ol hiç bırakma emiii)
12 Kasım 2012, Pazartesi, 12:03Gönderen: bilge
ya sen nasıl bişeysin - sevgili elif..dilerim yaradan sana uzun upuzuun ve sağlıklı bi ömür bahşetmiştir..anlayabilene göre; önde,arkada,sağda,solda..ama hep yakınlarımızda kal emi..kucakladım yüreğini yüreğimden..sevgiyle kal..hoşça kal elifcik&
12 Kasım 2012, Pazartesi, 03:36